MALATYA

Valiliğimizi Takip Edin...

Aile Öğretmenliği Projesi (AÖP)

Projenin Sahibi                         : Malatya Valiliği
Projenin Yürütücüsü               : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Projenin Uygulama Dönemi  :  2012-2013 , 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

   

 

KASIM 2012

İL PROJE ÜST KURULU

1.Vasip ŞAHİN
2.Dr.Abdullah Abid ÖZTOPRAK
3.Mehmet BULUT
4.Mahmut ÇALI
5.Mahmut BERK
6.Mehmet BOYRAZ
7.Sedat YETİŞ
8.Tufan KORKMAZ

Malatya Valisi
Vali Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdürü
İl Eğitim Denetmenleri Bşk.
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
RAM Müdürü


İL PROJE YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KURULU

1.Dr.Abdullah Abid ÖZTOPRAK  
2.Mehmet BULUT  
3.Mahmut ÇALI                         
4.Mahmut BERK                   
5.Mehmet BOYRAZ                
6.Sedat YETİŞ                          
7.Tufan KORKMAZ                   
8.Sezai DEMİR                          
9.Tevfik GÖREN                       
10.Hasan KAYA                         
11.Avni SEÇKİN                         
12.Numan İŞCAN                      
13.Alaadin DEMİRCAN            

Vali Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdürü
İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
 Müdür Yardımcısı(Proje Sorumlusu,AR-GE)
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Rehberlik Araştırma Merkezi Müd.
Psikolojik Danışman
Psikolojik Danışman
Psikolojik Danışman
AR-GE üyesi
AR-GE üyesi
Fırat İlkokulu Müdürü
Psikolojik Danışman

İL PROJE TEKNİK EKİBİ

1.Mehmet ASLANTÜRK 
2.Tevfik GÖREN
3.Sezai DEMİR
4.Hasan KAYA 
5.Avni SEÇKİN 
6.Basri DOĞAN
7.Ali YAZGAN 
8.Mesut VELİOĞLU
9.Alaadin DEMİRCAN
10.Mehmet MELEN             

AR-GE personeli
Psikolojik Danışman
Psikolojik Danışman
AR-GE üyesi
AR-GE üyesi
AR-GE üyesi
Bilgi İşlem Bölümü
Bilgi İşlem Bölümü
Psikolojik Danış
Sosyolog

 

PROJENİN AMACI: Projenin temel amacı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin aileleri ile işbirliğini güçlendirerek okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliği sağlamak; öğrencilerin akademik başarılarını arttırmanın yanı sıra onları toplum değerlerine saygılı, ahlaklı ve sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

PROJENİN GEREKÇESİ: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Ülkenin geleceği olan çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve öğretmenin en etkili faktörler olduğu görülmektedir. Aile, çocuklarının yetiştirilmesinden ve sosyal özelliklerinin kazandırılmasından sorumludur. Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde ilimizdeki öğrencilerin akademik başarılarının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri için okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş bu amaçla Aile Öğretmenliği Projesi hazırlanmıştır.

PROJENİN UYGULAMA ALANI: Malatya İl genelindeki İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarıdır. 

PROJE YARARLANICILARI: Malatya İl genelindeki İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören bütün öğrenciler ile bu öğrencilerin aileleridir.

PROJENİN ÇIKTILARI:  Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler olan okul disiplin olaylarındaki azalma, öğrenci devamsızlığındaki azalma,  verilen destek eğitim hizmetlerinde, velilerin okulu ziyaret etmelerinde, öğrenci notlarındaki yükselişte, başarılı olduğu ders sayısında, “Teşekkür - Takdir” belgelerindeki artış ve son olarak ilimizin Ortaöğretime Geçiş Sistemi, YGS ve LYS sıralamalarındaki yükselişi, uygulanacak projenin çıktılarıdır.

PROJENİN YÖNTEMİ: Projenin yöntemi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin aileleri ile iletişimi güçlendirip, ev ve iş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini arttırmaya yönelik çalışmalara dayanır. Bu amaçla; proje kapsamında veli görüşmeleri, gözlem, veli ve öğrenci anket uygulamaları, veli toplantıları, veli eğitimleri, açık sınıf uygulaması yöntemleri kullanılmaktadır. Proje kapsamında Şube Öğretmenler Kurullarında, Öğretmenler Kurulu toplantılarında, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Toplantılarında projenin işleyişi ve öğrencilere katkıları görüşülmektedir. Yapılan uygulamalar, uygulama sonuçları,  projenin işleyişi ile ilgili görüş ve öneriler raporlaştırılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmektedir.

PROJENİN ÖZETİ:  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmekte olan Aile Öğretmenliği Projesini hazırlamak amacıyla ilgili bilimsel araştırmalar incelenmiştir. Elde edilen bilimsel veriler ışığında Projenin alt yapısı oluşturulmuştur. Ayrıca projeye işlerlik kazanabilmek için çalışma takvimi düzenlenmiş ve bu takvimde yapılması gereken iş ve işlemlere detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

       Öğretme-öğrenme sürecinde okul başarısını artıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, öğrencilerin akademik başarılarında okul-aile dayanışmasının çok önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak okullarda bu dayanışmadan yeterince faydalanılamadığı görülmüştür. Bu sebeple hazırlanan Aile Öğretmenliği Projesi (AÖP) ile ilimizde, okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliği gerçekleştirmek ve ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak ve onları iyi insan, iyi yurttaş olarak yetişmek hedeflenmiştir.

       Yukarıdaki çalışmalara ilave olarak, öğretmenlerin ev ziyaretleri sırasında dikkat edecekleri hususlar tespit edilmiş, aile ile öğrenciyi tanımaya yönelik anketler düzenlenmiş,  aile eğitimi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının kimler tarafından nasıl yapılacağı belirlenmiş ve okul yöneticileri tarafından değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi planlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 


Tarih : 31.10.2013 | Okuyan : 9528
DUYURULAR ve İHALELER

Tüm Duyurular | Tüm İhaleler
  KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
 29.09.2014
 
  24.09.2014 TARİH VE 2014/011 KARAR SAYILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
 29.09.2014
 
  AKÇADAĞ KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI ENGELLİ ASANSÖRÜ VE ENGELLİ WC Sİ YAPIM İŞİ
 11.09.2014
 
  FIRAT KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTI İLAN METNİ
 04.09.2014
 
  HEKİMHAN HÜKUMET KONAĞI GENEL BAKIM VE ONARIM İŞİ
 18.08.2014
 
  HEKİMHAN İLÇE PLANLAMA HİZMET ALIM İHALESİ
 05.08.2014
 
  BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALESİ
 02.07.2014
 
  MANİSA SOMA İNSANİ YARDIM KAMPANYASI
 22.05.2014